Fasulye Bakteriyel Adi Yaprak Yanıklığı Hastalığına Karşı Farklı Bor Bileşiklerinin Etkileri

Ayşegül Gedük, Kubilay Kurtulus Bastas, Şaban - Kordali, Ferah Yılmaz

Abstract


Xanthomonas aXonopodis pv. phaseoli (Xap)’nin neden olduğu adi yaprak yanıklığı hastalığı, tropikal ve subtropikal iklimlerde önemli verim kayıplarına neden olan ve tohumla taşınan en önemli fasulye bakteriyel etmenlerinden biridir. Hastalıkla mücadelede antibiyotikler ve bakırlı preparatlar kullanılmakta, ancak patojenin dirençli mutantlarına ve fitotoksisiteye neden olmaları nedeniyle sorunlar yaşanmaktadır. Bor (B), bitki için temel bir besin elementidir ve ayrıca bitki hastalıklarına direnç sisteminde önemli bir rol oynar. Bu çalışmada, 12 farklı bor bileşiğinin Xap üzerindeki etkileri araştırılmıştır. In vitro denemelerde, kimyasalların Xap popülasyon gelişimlerine etkileri ve MIC değerleri belirlenmiştir. Kontrollü koşullarda, 6 haftalık hassas fasulye çeşidi Aras 98 bitkileri, 108 CFU ml-1 yoğunlukta Xap süspansiyonu ile inokule edilmişlerdir. Bitkiler, in vitro’da belirlenen ve kimyasala göre değişen 5 farklı (1, 5, 10, 20, 40 mM) konsantrasyonda 7 gün ara ile iki kez muamele edilmişlerdir. Hastalık şiddeti, 1-9 skalası ile değerlendirilmiş ve kontrole göre (%81,15) en düşük hastalık şiddetine sahip bileşikler; sodyum tetrafloraborat (%13,88) ve potasyum tetrafloraborat (%15,38) olarak belirlenmiştir. En düşük hastalık şiddeti ise borik asit uygulaması (%78) ile elde edilmiştir. Bitkilerde kimyasalların fitotoksik etkileri tespit edilmemiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara bağlı olarak, bazı bor bileşiklerinin, fasulyede adi yaprak yanıklığı hastalığı üzerindeki önemli etkileri ile organik ve sürdürülebilir tarım içerisinde yer alabileceği düşünülmektedir.

Keywords


fasulye; bor; mücadele; organik; sürdürülebilir tarım

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.24925/turjaf.v8isp1.226-233.3924

 Creative Commons License
This work is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License

ISSN: 2148-127X

Turkish JAF Sci.Tech.

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology (TURJAF) is indexed by the following national and international scientific indexing services: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Our Journals

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology

International Journal of Poultry - Ornamental Birds Science and Technology

Turkish Research Journal of Academic Social Science

Turkish Research Journal of Academic Technical Science

Turkish Research Journal of Academic Health and Medical Sciences

Our congresses

International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress (TARGID)

International Congress of the Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology (TURJAF)

Our Youtube Channel

TURAS TV

Our Books

Our Scientific Books

About Us

The Turkish Science and Technology Publishing (TURSTEP) is an online and open-access platform to publish recent research and articles of scholars worldwide. Founded in 2013 and based in Turkey, the TURSTEP as a platform for academics, educators, scholars, and students from Turkey and around the world, to connect with one another. The TURSTEP disseminates research that is proven or predicted to be of significant influence for the general public.

       

Contact Us

Please send all inquiries to the email:

teditor@agrifoodscience.com

Business Adress

Eğriköprü mh. Pilot Kaya İstektepe Cad. 9/1 BLOK Daire 7, 58050 Merkaz/Sivas, Turkey