Erzincan Altınada Sulama Şebekesinin Performansının Değerlendirilmesi

Authors

DOI:

https://doi.org/10.24925/turjaf.v10i11.2224-2231.5514

Keywords:

Sulama şebekesi, İzleme ve değerlendirme, Sulama oranı, Su sağlama oranı, Mali etkinlik oranı

Abstract

Bu çalışma; Erzincan Altınada Sulama Birliği şebekesinin 2014-2018 yıllarındaki performansının izlenip değerlendirilmesi amacıyla yürütülmüştür. Çalışmada daha önceki çalışmalarda kullanılan ve önerilen performans ölçüm parametreleri kullanılmıştır. Bu parametreler; şebekedeki sulama alanı oranları ile bu alanlar için gerekli net ve toplam su sağlanma oranları, üretim değeri oranı ile bunun mali getirisi, şebekenin mali yeterlilik ve mali etkinlik oranları, su ücretlerinin tahsilat oranı, sürdürülebilir sulama alanı oranı ile karlılık oranlarıdır. Sulu tarıma açılmış toplam alan 3600 hektar iken araştırma yıllarında 2254,93 ha ile 2751,56 ha arasında değişen alanlarda bitkisel üretim yapıldığı belirlenmiştir. Araştırma yıllarında sürdürülebilir sulama alanı oranları %130,83ile %159,65 arasında iken sulama alanı oranları değerleri %62,64 ile %76,43 arasında kalmıştır. Şebekede aylık net su temin oranlarının 0,78 ile 3,44 arasında iken toplam su temin oranlarının 1,53 ile 6,70 arasında değiştiği, yani çiftçinin aşırı su kullanma eğiliminin olduğu belirlenmiştir. Altınada sulama birliği sahasında üretim değeri oranı %33,05 ile %44,79; karlılık oranı ise 0,95 ile 2,59 arasındadır. Mali etkinlik oranı %22,70 ile %53,30 mali yeterlilik oranı %45,24 ile %101,64, yıllık tahsilât oranı %13,0 ile %96,0, toplam tahsilat oranı da %89 ile %169 arasında gerçekleşmiştir. Ekonomik parametreler bakımından planlama beklentilerine yaklaşılamadığı belirlenmiştir. Şebekede gerçekleşen üretimin planlama öngörülerine yaklaşabilmesi için sulama alanı oranının artırılması, mali getirileri yüksek olan üretim deseninin seçilmesi ve mali kaynakların daha etkin kullanılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Published

29.11.2022

How to Cite

Taş, C. S., & Kızıloğlu, F. M. (2022). Erzincan Altınada Sulama Şebekesinin Performansının Değerlendirilmesi. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 10(11), 2224–2231. https://doi.org/10.24925/turjaf.v10i11.2224-2231.5514

Issue

Section

Research Paper