Some Important Edible Wild Plants of Türkiye and Their Use in Culinary

Authors

DOI:

https://doi.org/10.24925/turjaf.v11i2.363-371.5886

Keywords:

Edible wild plants, Gastronomy, Food, Health, Turkey

Abstract

Although concepts such as global climate crisis and global warming, which are frequently used with the industrial revolution, did not make people very nervous before, countries and scientists have begun to think more about this issue today. Recently, with this climate crisis, another crisis deepened by Covid-19, wars and economic problems has been brought to the agenda: The Global Food Crisis. The possibility that people's economic and ecological conditions cannot reach enough and always the same amount of food is becoming increasingly unsettling. With these conditions, it is foreseen that people will include edible herbs in their natural habitats in their menus, as they did in the countryside from time immemorial. There are different studies on natural edible herbs in different disciplines, but there are very few studies evaluating these herbs from a gastronomic point of view. Studies such as the dissemination of traditional knowledge about natural edible herbs and the preparation of recipes for foods and beverages made with these plants are studies that can also find response in fields such as economy, sociology, tourism, health and agriculture. Carrying out all these studies in combination can also contribute to healty and gastronomy-themed tourism. For this reason, in our study, studies on natural edible herbs in Türkiye  were compiled and evaluated in a way to cover ancient times and today and different disciplines. As a result of the evaluation, natural edible plants that came to the fore in previous studies and our study were determined and information about the food parts of these plants, their usage areas and usage patterns were given.

References

Aberoumand A, Deokule SS. 2009. Determination of Elements Profile of Some Wild Edible Plants. Food Analytical Methods, 2, 116–119.

Alp Ş, Ammerlaan A, Ellialtıoğlu Ş. 2013. Süs Bitkileri Islahında Yeni bir Yaklaşım: Yenilebilirlik. V. Süs Bitkileri Kongresi, 6-9 Mayıs (2013), Yalova, 935-940.

Alpınar K. 2010. Halk Arasında Kullanılan Tıbbi Bitkilerin Derlenmesi, Bitkilerle Tedavi Sempozyumu, 5-6 Haziran 2010 Zeytinburnu, İstanbul.

Aytan OA. 2021. Comparasion of Human-Place Relationship Between Lifestyle of Mobile Hunter-Gatherer Groups and Lifestyle of Sedentary of Farmers Community. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt: 18 (2): 979-1012.

Bacchetta L, Visioli F, Cappelli G, Caruso E, Martin G, Nemeth E, Bacchetta G, Bedini G, Wezel E, Asseldonk T, Raamsdonk LM, Consortium E. 2016. A Manifesto for The Valorization of Wild Edible Plants. Journal of Ethnopharmacology. 191, 180–187.

Baytop T. 1999. Türkiye’de Bitkiler ile Tedavi, Geçmişte ve Bugün. Nobel Tıp Kitabevleri, II. Baskı, İstanbul, Türkiye, 300.

Begel EE. 1996. “Kentlerin Doğuşu” (Çev.: Özden Arıkan) Cogito, Kent ve Kültürü, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1996.

Ceylan F, Akar-Şahingöz S. 2019. “Yenilebilir Otlar Tüketim Alışkanlığı: Düziçi Örneği”, Edible Herbs Habitual. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2204: 2225.

Çelebi-Zengin E. 2018. Turkey within The Spiral of Urban and Being Urbanized. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 20/1:84-103. DOI: 10.21180/kuiibf.2018136759.

Çetinkaya N, Yıldız S. 2018. “Erzurum’un Yenilebilir Otları ve Yemeklerde Kullanım Şekillerine Yönelik Bir Araştırma”. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(1): 482-503.

Denizer D. 2008. Türk Turizminin Gelişmesinde Türk Mutfağının Önemi ve Bugün İçin Yapılması Gerekenler. III. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, Balıkesir.

Diker O, Türker N, Kaya FB. 2017. Eskişehir’in Etnobotanik Çeşitliliğinin Eko- Gastronomi Faaliyetleri Çerçevesinde İncelenmesi. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Özel Sayı 3, 51-58.

Dinçer Fİ, Uğurlu K, Çakmak TF. 2014. Ekoturizm ve Gastronomi Turizminin Destinasyon Pazarlamasına Etkisi: Çorum Örneği. Eko-Gastronomi Dergisi,1(1), 19-35.

Doğan Y, Uğulu İ, Durkan N. 2013. Wild edible plants sold in the local markets of Izmir, Turkey. Pakistan Journal of Botany.45/S1: 177-184.

Faydaoğlu E, Sürücüoğlu MS, 2011. Geçmişten Günümüze Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kullanılması ve Ekonomik Önemi, Kastamonu Üniv., Orman Fakültesi Dergisi, 2011, 11 (1): 52-67.

Heinrich M, Kufer J, Leonti M, Pardo-de-Santayana M. 2006. Ethnobotany and Ethnopharmacology-Interdisciplinary Links With The Historical Sciences. Journal of Ethnopharmacology. 107, 157–160.

Karabak S. 2017. Economic and Socio-Cultural Importance of Edible Wild Species. ANADOLU, Journal of Aegean Agricultural Research Institute. 27 (2), 26-38.

Karaca OB, Yıldırım O, Çakıcı C. 2015. “Gastronomi Turizminde Otlar, Ot Yemekleri ve Sağlıkla İlişkisi Üzerine Değerlendirme”. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3(3): 27-42.

Karadağ Ü. 2015. “Datça Bölgesine Ait Yenilebilir Otların ve Çiçeklerin Tespiti, Sağlığa Faydaları ve Yemeklerde Kullanım Şekilleri”. Yüksek Lisans Tezi, Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Kavak S, Çakan H. 2022. "Archaeobotanical evidence of agricultural products in the southern Mediterranean part of Turkey during the Bronze Ages from Tatarlı Höyük," Turkish Journal of Botany: Vol. 46: No. 4 s: 379-395. https://doi.org/10.55730/1300-008X.2716

Kayan A. 2015. “Küreselleşmenin Kentler Üzerindeki Etkileri ve Küresel Kentlerin Özellikleriyle İlgili Bir Değerlendirme”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Cilt 10, Sayı 1, ss. 271-295

Koç-Apuhan A, Beyazkaya T. 2019. “Bingöl'ün Yenilebilir Yabani Otların Gastronomi Turizmi Etkisi Üzerine Bir Araştırma”. Tourism and Recreation, 1(1): 31-37.

Koyu EB. 2020. Türkiye’nin Etnobotanik Veritabanı. Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı. Doktora Tezi. İzmir. 345 sayfa.

Leonti M, Nebel S, Rivera D, Heinrich M. 2006. Wild Gathered Food Plants in The European Mediterranean: A Comparative Analysis. Economic Botany, 60, 130–42.

Li S, Cheng C-S, Zhang C, Tang G-Y, Tan H-Y, Chen H-Y, Wang N, Lai AY-K, Feng Y. 2021. Edible and Herbal Plants for the Prevention and Management of COVID-19. Frontiers in Pharmacology. 12:656103. doi: 10.3389/fphar.2021.656103

Özgen NN. 2020. “Gastronomi Turizmi Festivalleri ve İzmir İli Örneğinde Festivallerin Değerlendirilmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Ogle BM, Tuyet HT, Duyet HN, Dung NNX. 2003. Food, Feed or Medicine: The Multiple Functions of Edible Wild Plants in Vietnam. Economic Botany 57(1), 103-117.

Özhan V, Pehlivan T. 2022. Wild Edible Plants of Mersin (Turkey) and Their Gastronomic Usage Types. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2022, 10 (4), 3484-3498. DOI: 10.21325/jotags.2022.1151

Pei S. 1995. Ethnobotanty and Sustainable Use of Plant Resource in the HKH Mountain Region. Planning Workshop on Ethnobotany and its Application to Conservation and Community Development in the Hindu Khush Himalayan (HKH), Nepal.

Romojaro A, Botella MA, Obon C, Pretel MT. 2013. Nutritional and Antioxidant Properties of Wild Edible Plants and Their Use as Potential Ingredients in The Modern Diet. International Journal of Food Sciences and Nutrition, 64(8), 944–52.

Sağlam Y. 2018. Toplumsal Bütünün Uzun Dönemli Yapılanışı ve Türkiye Ekonomisi. ECONDER. International Academic Journal. Cilt / Vol: 2, Sayı/Issue: 1: 73-81.

Sansanelli S, Ferri M, Salinitro M, Tassoni A. 2017. Ethnobotanical Survey Of Wild Food Plants Traditionally Collected and Consumed in the Middle Agri Valley (Basilicata Region, Southern Italy). Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, 13(50), 2-10.

Sezik E. 2012. Salep mi? Orkideler mi?. 2. Orkide ve Salep çalıştayı Bildirileri Kitabı s:37-44.

Shin T, Fujikawa K, Moe AZ, Uchiyama H. 2018. Traditional Knowledge of Wild Edible Plantswith Special Emphasis on Medicinal Uses in southern Shan State, Myanmar, Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, 14, 48.

Uyanık M, Kara ŞM, Gürbüz B, Özgen Y. 2013. Türkiye’de Bitki Çeşitliliği Ve Endemizm, Ekoloji Sempozyumu, Tekirdağ, 1-6.

Uysal İ. 2004. Canlı Doğal Kaynaklarımız: Türkiye’de Biyoçeşitlilik, Türk Tarım Dergisi, 155.

Yücel E, Tapırdamaz A, Şengün İY, Yılmaz G, Ak A. 2011. Determining the Usage Ways and Nutrient Contents of Some Wild Plants Around Kisecik Town (Karaman/Turkey), Biological Diversity and Conservation, 4, 71-82.

Yücel E, Şengün Yİ, Çoban Z. 2012. The Wild Plants Consumed as a Food in Afyonkarahisar/Turkey and Consumption Forms of These Plants, Biological Diversity and Conservation, 5, 95-105.

Downloads

Published

28.02.2023

How to Cite

Pehlivan, T. (2023). Some Important Edible Wild Plants of Türkiye and Their Use in Culinary. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 11(2), 363–371. https://doi.org/10.24925/turjaf.v11i2.363-371.5886

Issue

Section

Research Paper