Landscape Repair Approach in Solid Waste Landfill Facilities: The Case of Burdur Province, Türkiye

Authors

DOI:

https://doi.org/10.24925/turjaf.v11i5.979-986.6016

Abstract

The waste that has emerged in parallel with the rapid urbanisation that followed the Industrial Revolution, and the management of this waste, is a major problem for cities. In our country, municipal waste is disposed of randomly and stored regularly. The landfill method is used to prevent and reduce the harmfulness of waste production. However, when landfills are located in urban environments, they cause environmental problems, such as a reduction in residential quality or a deterioration of the urban ecology. Pollutants, one of the environmental problems, are seen in the solid waste dump in Burdur town and its surroundings. The solid waste landfill is located in the potential settlement area. For this reason, image and air pollution in the environment should be minimised. The preparation of the landscape design project for the facility using the landscape repair technique shows that environmental problems can be eliminated with minimal changes. In this context, a project proposal has been prepared to avoid the pollution caused by the landfill in the city of Burdur and to improve the environmental quality of potential urban settlements.

References

Acar Özbey D. 2007. Türkiye’de Açık Kömür Madenciliği Sonrası Peyzaj Onarım Çalışmalarının İrdelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye.

Agarwal R. 2021. Solid-waste and their management. Van Sangyan, 8(7): 32–34.

Akıncı CY. 2018. Terkedilmiş Taş Ocaklarının Faaliyet Sonrası Peyzaj Onarım ve Kullanım Açısından Değerlendirilmesi: Çavuşlu (Görele-Giresun) Taş Ocağı Örneği. Doktora Tezi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Türkiye.

Akpınar N, Çelem H. 2000. Madencilik Sonrası Peyzaj Onarımında Alan Kullanım Planlamasına Yönelik Bir Yöntem: En Yüksek Değerler Haritası Yaklaşımı. Peyzaj Mimarlığı Kongresi, Ankara, Türkiye, 19-21 Ekim 2000, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, s. 383-391.

Amasuomo E, Baird JR. 2016. The concept of waste and waste management. The Journal of Men's Studies, 6 (4): 88-96. doi: 10.5539/jms.v6n4p88

Anonim, 2018. Katı Atık Bertaraf Tesisi (İLAVE Biyogaz Tesisi, Mba ve Yaş Fermantasyon Tesisi) proje Tanıtım Dosyası. http://eced.csb.gov.tr/jsp/ek1/29023 (Erişim Tarihi: 15.02.2023)

Carmichael L, Racioppi F, Calvert TW, Sinnett D. 2017. Environment and health for European cities in the 21st century: Making a difference. https://www.euro.who.int /__data/assets/pdf_file/0020/341615/bookletdef.pdf (Erişim Tarihi: 20.02.2023)

ÇŞB, 2023. Burdur ili 2020 yılı çevre durum raporu. https://webdosya.csb.gov.tr/db/ced/icerikler/2020_burdur_cdr-20210607122918.pdf (Erişim Tarihi: 20.02.2023)

DMİ, 2009. DMİ Genel Müdürlüğü 2021 yılı Faaliyet Raporu. https://www.mgm.gov.tr/FILES/kurumsal/yatirimfaaliyet/2021faaliyetraporu.pdf (Erişim Tarihi: 22.02.2023)

Doğan D. 2010. Katı Atık Depolama Sahalarında Peyzaj Onarım Süreci: Edirne İli Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, Türkiye.

Dor-Haim S, Brand D, Moshe I, Shachak M. 2023. Functional restoration of desertified, water limited ecosystems: the Israel desert experience. Land, 12: 643. https://doi.org/ 10.3390/land12030643

Erdoğan R, Uzun G. 2007. Katı atık depolama alanlarının bitkisel ıslahına bir örnek: Adana-Sofulu çöp depolama alanı. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20: 71-82.

Federici R. 2020. Waste as a metaphor: contextualism of a human and social risks. toward a sociology of wastes. Open Access Journal of Waste Management & Xenobiotics, 3 (1): 000134. doi: 10.23880/oajwx-16000134

Gentcheva-Kostadinova S, Haigh M. 1998. Land Reclamation and Afforestation Research on the Coal-Mine-Disturbed Lands of Bulgaria. Land Use Policy. Butterworth Co. Ltd. pp. 94-102. doi: 10.1016/0264-8377(88)90012-9

Gökçe GF, Kırkık Aydemir KP, Hasanoğlu P, Özbay M. 2015. Katı atık düzenli depolama sahalarının ve vahşi depolama alanlarının ıslahı ve bitkilendirilmesi. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3: 258-271.

Görcelioğlu E. 2002. Peyzaj Onarım Tekniği. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları, İstanbul.

Güney A. 2002. Şev Stabilizasyon Yöntemleri. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Peyzaj Onarım Teknikleri Ders Notları, İzmir.

İrdemez Ş, Yıldırım M, Kul S, Ekmekyapar Torun F, Bingül Z. 2021. Erzurum-Palandöken katı atık toplama-taşıma sisteminin CBS destekli optimizasyonu. Kent Akademisi, 14: 687-704. doi: 10.35674/kent.950617

Jereme IA, Siwar C, Begum RA, Talib BA, Alam MM. 2015. Assessing problems and prospects of solid waste management in Malaysia. e-Bangi: Journal of Social Sciences & Humanities, 10 (2): 70-87.

Kalaycı M. 2016. Maden Ocaklarında Peyzaj Onarımı ve Planlarının Hazırlanması: Kastamonu Devrekani Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Düzce Üniversitesi, Düzce, Türkiye.

Kalaycı M, Uzun O. 2016. Madencilik sonrası maden alanlarının rekreasyonel amaçlı değerlendirilmesi. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 2: 232-244. doi: 10.21733/ibad.2131

Karpuz Ş. 2019. Kentsel Dönüşüm Alanlarının Peyzaj Onarım Açısından Değerlendirilmesi; Gayberli, Hacı Bayram Veli, Malik Ejder Mahaleleri Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş, Türkiye.

Kuş Şahin C, Yazıcı N, Topay M. 2014. Ömrünü Tamamlamış Taş ve Mermer Ocaklarının Rekreasyon Amaçlı Kullanımı Üzerine Bir Araştırma, Ulusal Mermer ve Taş Ocakları Onarım Teknikleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Isparta, Türkiye, 18 -20 Eylül 2014, s. 292-300.

Kuzu C, Ökten G, Nasuf E. 1998. Kömür Ocaklarının Çevre Düzenlemesi. İçinde: Kural O (Editör). Kömür Özellikleri, Teknolojisi ve Çevre İlişkileri. İstanbul, Özgün Ofset Matbaacılık A.Ş., s. 585-602.

Manisalidis I, Stavropoulou E, Stavropoulos A, Bezirtzoglou E. 2020. Environmental and health impacts of air pollution: a review. Frontiers in Public Health, 8: 14. doi: 10.3389/fpubh.2020.00014

Ozoh AN, Longe BT, Akpe V, Cock IE. 2021. Indiscriminate solid waste disposal and problems with water-polluted urban cities in Africa. Journal of Coastal Zone Management, 24 (S5): 1000005.

Özbil Ö. 2019. II. Sınıf Düzenli Depolama Sahası Tasarımı: Örnek Çalışma. Yüksek Lisans Tezi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, Türkiye.

Palabıyık H, Altınbaş D. 2004. Kentsel Katı Atıklar ve Yönetimi, Çevre Sorunlarına Çağdaş Yaklaşımlar: Ekolojik, Ekonomik, Politik ve Yönetsel Perspektifle. Beta Yayıncılık, İstanbul.

Sağlık A, Domaç YS, Reyhan ŞN, Avcı F, Kartal F, Şenkuş D. 2021. Katı atık depolama alanlarının ıslahı ve analizi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği. Akademia Doğa ve İnsan Bilimleri Dergisi, 7: 105-125.

Singh J, Saxena R, Bharti V, Singh A. 2018. The importance of waste management to environmental sanitation: a review. Advances in Bioresearch, 9(2): 202-207. doi: 10.15515/abr.0976-4585.9.2.202207

TÜİK, 2023. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi. https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?locale=tr (Erişim Tarihi: 23.05.2023)

Vergara SE, Tchobanoglous G. 2012. Municipal solid wasteand the environment: a global perspective. Annual Review of Environment and Resources, 37: 277-379. doi: 10.1146/annurev-environ-050511-122532

Yenil HÜ, Uzun O, Şahin Ş. 2015. Akarsu Köprülerinde Ekolojik Tasarım ve Doğa Onarımı. 3.Köprüler Viyadükler Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Bursa, Türkiye, 08-09-10 Mayıs 2015, s. 443-457.

Yücedağ C, Kaya LG, Ulu A. 2017. Burdur kenti toplu konut ve site alanlarının peyzaj tasarım yeterliliğinin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8: 114-122. doi: 10.29048/makufebed.307525

Zamri NS, Kamarudin MKA, Samah MAA, Saudi ASM, Wahab NA, Saad MHM, Bati SNAM. 2019. The environmental pollution and solid waste management in Malaysia. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 9(12): 13–25. doi: 10.6007/IJARBSS/v9-i12/6662

Published

30.05.2023

How to Cite

Cerit, S., Kaya, L. G., & Hüseyin Samet. (2023). Landscape Repair Approach in Solid Waste Landfill Facilities: The Case of Burdur Province, Türkiye . Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 11(5), 979–986. https://doi.org/10.24925/turjaf.v11i5.979-986.6016

Issue

Section

Research Paper