Evaluation of Water Management Activities at Çorum Water User Association

Authors

DOI:

https://doi.org/10.24925/turjaf.v11i5.994-1000.6115

Keywords:

Irrigation management, irrigation performance, performance indicator, water user association, Water use efficiency

Abstract

This study was carried out to evaluate the water management activities of the Corum Irrigation Association in the years 2019, 2020, 2021 and 2022 for the irrigation facilities that took over the responsibility of operation and maintenance. Water use efficiency performance indicators and agricultural efficiency performance indicators were used in the evaluation. As a result of the evaluation, it was determined that the water supply rate was lower than the ideal value and suggestions were made to increase it. In addition, opinions and suggestions on increasing the irrigation rate were also expressed. However, it was been determined that there has been a decrease in the income obtained for the unit area irrigated and the income obtained for the unit irrigation water taken into the scheme in recent years. It was seen that the reason was deficit irrigation due to drought-induced lack of water and suggestions were made on this issue. As a result, considering the location of the study area and the lack of a long history of irrigation management, it was seen that Çorum Water User Association has demonstrated a successful water management performance.

References

Anonim 2020. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü: https://www.dsi.gov.tr/Sayfa/Detay/754, Erişim Tarhi: 30.11.2022 adresinden alındı

Anonim 2021. Sulama İşletme Modeli Olarak Yeni Dönemde Sulama Birlikleri (2017 den 2021 Yılına). Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı, Ankara.

Anonim 2022a. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2021 Yılı Faaliyet Raporu. https://cdniys.tarimorman.gov.tr/ api/File/GetFile/425/Sayfa/759/1107/DosyaGaleri/2021_yili_faaliyet_raporu.pdf#page=42 Erişim Tarihi: 26.12.2022 adresinden alındı

Anonim 2022b. Meteoroloji Genel Müdürlüğü. https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx?k=undefined&m=CORUM, Erişim Tarihi: 05.12.2022 adresinden alındı

Anonim 2022c. Çorum Sulama Birliği kayıtları. Çorum.

Anonim 2022d. 2021 yılı DSİ ce İşletilen ve Devredilen Sulama Tesisleri Değerlendirme Raporu. DSİ Genel Müdürlüğü İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı. 755s. Ankara.

Aslan GŞ. 2019. Yozgat İlindeki Bazı Sulama Birliklerinin Karşılaştırmalı Performans Değerlendirmesi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü., Bursa.

Burton M, Molden D, Scutsch J. 2000. Benchmarking irrigation and drainage system performance. International Programme on Technology and Research in Irrigation and Drainage, IPTRIDFAO-WB, Report on A Workshop, FAO, Rome, pp. 1-9.

Cakmak B, Beyribey M, Yıldırım, YE, Kodal S. 2004. Benchmarking performance of irrigation schemes: A case study from Turkey. Irrigation and Drainage. The Journal of the International Commission on Irrigation and Drainage, Vol 53, No:2, p.155-164.

Cakmak B, Polat H.E., Kendirli B ve Gökalp Z. 2009. Evaluation of Irrigation Performance of Asartepe Irrigation Association: A Case Study From Turkey. Akdeniz Üniv.Ziraat Fakültesi Dergisi, 2009, 22(1): 1-8, Antalya.

Cengiz A, Uçar, Y. 2021. Acıpayam Sulama Şebekesi Performansının Değerlendirilmesi. Türk Bilim ve Mühendislik Dergisi, 3(1): 22-29.

Cin S, Çakmak B. 2017. Assessment of Irrigation Performance in Başören Irrigation Cooperative Area of Beypazarı, Ankara. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University. (2017) 34 (2), 10-19.

Smith M. 1992. CROPWAT A Computer Program For Irrigation Planning and Management. Food and Agriculture Organization of United Nations (FAO) Irrigation and Drainage Paper 46, 127p.Rome.

Smith M. 1993. CLIMWAT For CROPWAT: A Climatic Database For Irrigation Planning and Management. Food and Agriculture Organization of United Nations, Rome.

Çakmak B, Aküzüm T, Gökalp Z. 2010. Türkiye’de Su Kaynakları Yönetiminin Değerlendirilmesi. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 67-74.

Çiftçi Ş, Değirmenci H. 2022. Sulama Performans Göstergeleri ve TOPSİS Yöntemi ile Asi Havzası Sulama Birliklerinin Analizi. KSÜ Tarım ve Doğa Derg 25 (1): 169-180.

Çolak MS, Çakmak B. 2018. DSİ 15. Bölge Sulama Şebekelerinde Tarımda Su Kullanımının Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 1. Uluslararası Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi Özel Sayısı:26-30.

Değirmenci H, Büyükcangaz H, Kuşcu H. 2003. Assessment of irrigation with comparative indicators in the Southeastern Anatolia Project. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 27, 293-303

Eliaçık C, Topak R. 2017. Gevrekli Sulama Birliğinde Sulama Suyu İhtiyacı ve Karşılanma Oranının Değerlendirilmesi. Selcuk J Agr Food Sci, 31 (3), 17-23.

Sönmezyıldız E, Çakmak B. 2013. Eskişehir Beyazaltın Köyü arazi toplulaştırma alanında sulama performansının değerlendirilmesi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. Cilt:26, sayı:1, s.33-40, Antalya.

Tanışıklı B. 2021. Sarımsaklı Sulama Tesisi'nin Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.

Taş S, Kızıloğlu M.F. 2022. Assessment of System Performance in Erzincan Altınada Irrigation Schemes. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 10(11): 2224-2231.

Published

30.05.2023

How to Cite

Tanışıklı, B., & Çakmak, B. (2023). Evaluation of Water Management Activities at Çorum Water User Association. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 11(5), 994–1000. https://doi.org/10.24925/turjaf.v11i5.994-1000.6115

Issue

Section

Research Paper