The Effects of Some Environmental Factors on the Birth Weight of Norduz Lambs

Authors

DOI:

https://doi.org/10.24925/turjaf.v12i5.747-752.6594

Keywords:

Birth type, Birth weight, Environmental factors, Gender, Norduz lamb

Abstract

This study was conducted to determine the effect of gender, birth type, age of sheep, birth year, and birth month on the birth weight of Norduz lambs. Additionally, it was evaluated whether there was a relationship between the birth weight of the lambs and the weight of the sheep at birth. Records of the birth weights of a total of 196 Norduz lambs raised between 2021 and 2023 within the Directorate of Van Yüzüncü Yıl University Livestock Application and Research Center and their dam weights at birth were used in the study. The average birth weight of lambs was determined to be 4,28±0,85 kg. The effect of birth type and birth year on the birth weight of lambs was found to be statistically significant. However, it was determined that gender, age of sheep, and month of birth did not affect birth weight. Additionally, a significant positive correlation was determined between the birth weight of Norduz lambs and the weight of their dams at birth. In conclusion, the birth weight of single lambs was found to be heavier than twin lambs. Lambs born in 2021 were found to have a higher birth weight than lambs born in 2022 and 2023.

References

Aksoy, A. R., Saatçi, M., Özbey, M., & Dalcı, M. T. (2001). Tuj ırkı koyunların verim özellikler. I. Döl verimi ve büyüme. Selçuk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, 17(1), 73-77.

Aksoy, A., & Yavuz, F. (2012). Çiftçilerin küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini bırakma nedenlerinin analizi: Doğu Anadolu bölgesi örneği. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 27(2), 76-79. https://doi.org/10.7161/anajas.2012.272.76

Aktaş, A. H., & Doğan, Ş. (2014). Effect of live weight and age of Akkaraman ewes at mating on multiple birth rate, growth traits, and survival rate of lambs. Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences, 38(2), 176-182. https://doi.org/10.3906/vet-1301-10

Aliyari, D., Moeini, M. M., Shahir, M. H., & Sirjani, M. A. (2012). Effect of Body Condition Score, live weight and age on reproductive performance of Afshari ewes. Asian Journal of Animal and Veterinary Advances, 7(9), 904-909. https://doi.org/10.3923/ajava.2012.904.909

Alkan, M. (2010). Küçükbaş hayvancılığın acı sonu. Erişim adresi: http://www.ciftlikdergisi.com.tr/kucukbas-hayvanciligin-aci-sonu.html [Erişim Tarihi 13 Haziran 2018].

Al-Shorepy, S A. (2001). Estimates of genetic parameters for direct and maternal effects on birth weight of local sheep in United Arab Emirates. Small Ruminant Research, 39(3), 219-224.

Bingol, M., Daskiran, I., Cedden, F., Demır, A. O., & Yılmaz, A. (2012). Inhibin immunization in Norduz sheep. Archives Animal Breeding, 55(2), 179-183. Doi: 10.5194/aab-55-179-2012

Çak, B., Yılmaz, O., & Demirel, A. F. (2024). Investigation of Genetic Polymorphisms of CSN1S1 and BLG Genes in Norduz sheep by PCR-RFLP method. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society, 74(4), 6625–6630. https://doi.org/10.12681/jhvms.31872

Çolakoğlu, N., & Özbeyaz, C. (1999). Akkaraman ve Malya koyunlarının bazı verim özelliklerinin karşılaştırılması. Turkish. Journal of Veterinary Animal Sciences, 23, 351-360.

Şelem, E., Keleş, A., & İşler, S. (2021). Macrofungal biodiversity of Gürpınar (Van) district. Anatolian Journal of Botany, 5(1), 23-28. Doi:10.30616/ajb.846497

FAO, (2022). Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture. Erişim adresi: https://www.fao.org/3/cc3705en/cc3705en.pdf. [Erişim tarihi: 15 Ocak 2024].

Galal, H. (2005). Biodiversity in goats. Small Ruminant Research, 60(1-2), 75-81. Doi: 10.1016/j.smallrumres.2005.06.021

Gül, S., Keskin, M., Biçer, O., Gündüz, Z., & Behrem, S. (2020). Effects of different lambing season on some reproductive characteristics of ewes and growth performance of lambs in Awassi sheep. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 60(1), 32-36. Doi: 10.46897/lahaed.779729

Heinzen, B. C., Weber, S. H., Maia, D., & Sotomaior, C. S. (2023). Productive performance of lambs born in different seasons of the year. Open Veterinary Journal, 13(7), 932-941. Doi: 10.5455/OVJ.2023.v13.i7.13

Idris, A. O., Elemam, M. B., Kijora, C., El-Hag, F. M., & Salih, A. M. (2011). Effect of dietary supplementation, sex and birth type on body weight of desert ewes and their lambs’ growth performance in semi arid area of Kordofan State, Sudan. Livestock Research for Rural Development, 23(2).

Karakuş, F., & Atmaca, M. (2016). The effect of ewe body condition at lambing on growth of lambs and colostral specific gravity. Archives Animal Breeding, 59(1), 107-112. Doi:10.5194/aab-59-107-2016

Karakus, K., Eyduran, E., Bolacali, M., & Ozdemir, T. (2008). Environmental factors influencing birth weights of Norduz and Karakas lambs. Journal of Animal and Veterinary Advances, 7(7), 885-888.

Koyuncu, M., Altınçekiç, Ş. Ö., Serdar, D. U. R. U., Duymaz, Y., & Karaca, M. (2018). Kuzuların gelişimi üzerine koyunların doğum dönemindeki vücut kondisyonu ve canlı ağırlığın etkisi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 21(6), 916-925. Doi: 10.18016/ksutarimdoga.vi.420321

Molina, A., Gallego, L., & Torres, A. (1993). Effect of energy reserves at different times of year on same production traits in Manchega ewes. Investigatigacion Agraria, Produccion y Sanidad Animales, 8(2), 127-137.

Nageye, F. I. (2020). Kızgınlığın Toplulaştırıldığı Kıvırcık Koyunlarında Yaş, Canlı Ağırlık ve Vücut Kondisyon Skorunun Döl Verimine Etkisi. [Doktora Tezi, Bursa Uludağ Üniversitesi].

Nosrati, M., Nanaei, H. A., Javanmard, A., & Esmailizadeh, A. (2021). The pattern of runs of homozygosity and genomic inbreeding in world-wide sheep populations. Genomics, 113(3), 1407-1415. Doi: 10.1016/j.ygeno.2021.03.005

Ocak, E., Bingöl, M., & Gökdal, Ö. (2009). Van yöresinde yetiştirilen Norduz koyunlarının süt bileşimi ve süt verim özellikleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 19(2), 85-89.

Odabaşıoğlu, F., Arslan, M., & Yertürk, M. (1996). Morkaraman ve Corriedale x Morkaraman (F1) kuzularında Doğum Ağırlığı ve Yaşama Gücüne, Morkaraman Koyunlarda Gebelik Süresine Bazı Faktörlerin Etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 7(1), 1-7.

Parmaksız, A., Oymak, A., Yüncü, E., Demirci, S., Koban Baştanlar, E., Özkan Ünal, E., Togan, İ., & Özer, F. (2018). Y-Chromosome Polymorphisms in 12 Native. Karagül. Karacabey Merino Breeds from Turkey and Anatolian Mouflon (Ovis gmelinii anatolica). Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 24(6), 821–828. Doi: 10.9775/kvfd.2018.19962

Sarı, M., Önk, K., Aksoy, A. R., & Tilki, M. (2013). Tuj koyunlarında doğum kondisyon puanının kuzuların büyüme özellikleri ve yaşama gücüne etkisi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 27(3), 149-154.

Sezenler, T., Köycü, E., & Özder, M. (2008). The effect of Body Condition Score in Karacabey Merino at lambing on the lamb growth. Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, 5(1), 45-52.

Şahin, Ö. (2022). Evaluation of some factors on birth and weaning weights in Awassi sheep by using GLM and CART analysis. Tropical Animal Health and Production, 54(6), 400. Doi: 10.1007/s11250-022-03405-2

Şireli, H. D. (2019). İvesi koyunlarında koyun doğum ağırlıkları ile vücut kondisyon skorunun, kuzu doğum ağırlığı üzerine etkisinin belirlenmesi. Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 12(1), 20-24.

Tagem, (2009). Türkiye çiftlik hayvanları genetik kaynakları kataloğu. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü. Ankara.

TÜİK, (2023). Hayvansal Üretim İstatistikleri. Haziran 2023. Erişim adresi: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hayvansal-Uretim-Istatistikleri-Haziran-2023-49680. [Erişim tarihi: 09 Ekim 2023].

Türkmen, C., Çak, B. (2021). Çaldıran’da yetiştirilen Akkaraman koyunlarının bazı verim özelliklerinin araştırılması. Van Sağlık Bilimleri Dergisi, 14(1), 63-73. Doi: 10.52976/vansaglik.790459.

Türkvet, (2022). Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvan Kayıt Sistemi. Erişim adresi: http://hbs.tarim.gov.tr/ [Erişim tarihi: 11 Mayıs 2022].

Ürüşan, H., & Emsen, H. (2010). Kuzulama mevsimi, kuzu genotipi, anne ve doğumla ilgili faktörlerin kuzuların büyüme ve yaşama gücü üzerine etkileri. Tekirdağ ziraat fakültesi dergisi, 7(3), 163-172.

Yilmaz, O., Denk, H., Bayram, D. (2007). Effects of lambing season, sex and birth type on growth performance in Norduz lambs. Small Ruminant Research, 68(3), 336-339.

Downloads

Published

23.05.2024

How to Cite

Demirel, A. F. (2024). The Effects of Some Environmental Factors on the Birth Weight of Norduz Lambs. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 12(5), 747–752. https://doi.org/10.24925/turjaf.v12i5.747-752.6594

Issue

Section

Research Paper