Determination of Factors Affecting the Dry Bean Production Decision of Farmers in Konya; The Case of Cumra District

Authors

DOI:

https://doi.org/10.24925/turjaf.v11i5.925-932.6019

Keywords:

DryBean, AHP, Production Decisions, Konya, Cumra

Abstract

The main purpose of the study; In recent years, with the shrinkage of dry bean production areas in Turkey and Konya Province, the decision criteria of farmers in the production of legumes, which have an important place in human nutrition, are determined and prioritized and suggestions are developed. Although Konya, which has been in the first place in terms of dry bean production area and amount in Turkey for many years, has lost its place in the first place, it has 16.14% of Turkey's dry bean production area and 18.7% of the production amount. In terms of production amount, Çumra district was chosen as the research area in terms of constituting 31.61% of Konya province. Analytical Hierarchy Process (AHP) method was used to determine the factors affecting the dry bean production decisions of the enterprises. Businesses determine their production decisions by taking advantage of their past experiences. The main criteria affecting the dry bean production decisions; yield, price, workforce, water requirement, ease of marketing, mechanization, input costs, aquaculture information, soil structure, supports. The most important factor affecting the dry bean production decision of the enterprises was the "yield" criterion (20.01%). This is followed by price (13.5%), input costs (11.9%), water requirement (11.8%), ease of marketing (11.2%), mechanization (8.3%), labor force (6%, 8), aquaculture (6.3%), soil structure (5.6%), supports (4.7%). It is necessary to raise awareness of the state to farmers to use yield-enhancing inputs in this direction in a timely manner and in appropriate doses. Again, it is suggested as the improvement of supports so that farmers can use new techniques and inputs.

References

Akçin A. 1988. Yemeklik dane baklagiller. Selçuk Üniversitesi Yayınları, 43, 307-367.

Anderson DR, Sweeney DJandWilliams TA. 1997. An Introductionto Management Science-Quantitative Approachesto Decision Making. Eighth Edition, West Publishing Company, USA.

Anonymous. (2022). Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanliği Strateji ve Bütçe Başkanliği https://www.sbb.gov.tr [Erişim Tarihi: : 13 Ocak 2023].

Bhushan Nand Rai K. 2004. Strategic decision-making. In Strategic Decision Making: Applyingthe Analytic Hierarchy Process (pp. 3-10). London: SpringerLondon.

Bozdemir M. 2017. Dane Mısır Üretiminde Kaynak Kullanım Etkinliğinin Belirlenmesi: Konya İli Örneği. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım EkonomisiAnabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, Konya.

Carrión JA, Estrella AE, Dols F, Toro MZ, Rodríguez M, Ridao AR. 2008. Environmental decision-support systems for evaluating the carrying capacity of landareas: Optimal site selection forgrid-connected photo voltaic power plants. Renewable and sustainable energy reviews, 12(9), 2358-2380.

Dağdeviren M., Eraslan E., Kurt M. ve Dizdar, E.N. (2005), “Tedarikçi Seçimi Problemine Analitik Ağ Süreci İle Alternatif Bir Yaklaşım”, Teknoloji Dergisi, 8(2): 115-122.

De Montis, A., De Toro, P., Droste-Franke, B., Omann, I., & Stagl, S. (2004). Assessing the quality of different MCDA methods. In Alternatives for environmental valuation (pp. 115-149). Routledge.

Erkuş A, Demirci R. 1996. Tarımsal İşletmecilik ve Planlama (Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş II. Baskı). Ankara Üniv. Ziraat Fak. Ders Kitabı, Yayın, 1435.

FAO, 2022, Dry Beans Production Statistics http://www.fao.org/faostat/en/#data [Erişim Tarihi: 13 Ocak 2023].

Gümüş MG, Durduran SS. 2020. Sürdürülebilir arazi yönetiminde optimal tarım arazilerinin belirlenebilmesi için çok kriterli karar destek sistemlerinin kullanımı: Beyşehir alt havzası örneği. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi MühendislikBilimleri Dergisi, 9(2), 883-897.

Güngör İ, İşler DB. 2004. Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı İle Otomobil Seçimi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 1 (2), 21-33.

Kınacı G, Budak Z, Kutlu İ, Tarhan P, Tavas N,Gıcı BN, Gündüz F, Bozkuş C,Kınacı E. 2008. Değişik olgunlaşma süreli buğday çeşitlerinin Eskişehir koşullarına adaptasyonu üzerine bir araştırma.

Malczewski J. 1999. GIS and Multicriteria Decision Analysis, John WileyandSons, NewYork.

Myers JH, Alpert MI. 1977. Semanticconfusion in attituderesearch: salience vs. importance vs. determinance. ACR North AmericanAdvances.

Ömürbek N. Üstündağ S. ve Helvacıoğlu Ö.C. 2013. Kuruluş yeri seçiminde Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) kullanımı: Isparta Bölgesi’nde bir uygulama. Yönetim Bilimleri Dergisi, 11(21), 101-116.

Özbekmez Y. 2015. Ordu ekolojik koşullarında bazı kuru fasulye (Phaseolusvulgaris L.) çeşitleri ve genotiplerinin verimi, verim öğeleri ile tohum ve teknolojik düzenlemeleribelirleme. Ordu Üniversitesi. Yüksek Lisans tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Özdemir Ş. 2021. Arazi Toplulaştırma Sürecinde Derecelendirmenin Değerleme StandartlarıAçısından İncelenmesi: Ankara İli Evren İlçesi Örneği, Yüksek Lisans Tezi Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimler Enstitüsü, Konya

Öztürk D, Batuk F. 2007. Criterionweighting in multicriteriadecisionmaking. Journalof Engineeringand Natural Sciences, 25(1), 86-98. loiinial of Mathematical Psychology, Vol. 15, No. 3, pp. 234-281.

Saaty TL. 1977, “A scaling method for priorities in hierarchical structures,”

Saaty TL. 1989. Groupdecisionmakingandthe AHP. Theanalytichierarchyprocess: applicationsandstudies, 59-67.

Saaty L.T., 1980. The Analytic Hierarchy Process. USA, McGraw Hill.

Saaty TL. 1994. How tomake a decision: theanalytichierarchyprocess. Interfaces, 24(6), 19-43.

Saaty TL, Özdemir MS. 2003. Whythemagicnumber seven plusorminus two. Mathematicalandcomputermodelling, 38(3-4), 233-244.

Şehirali S. 1988. Yemeklik dane baklagiller. Ankara. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi.

Sezgin A, Kara A. 2010. Hayvancılık işletmelerinin büyüklüğüne etki eden faktörlerin analizi: Erzurum ili örneği. Journal of Animal and Veterinary Advances , 9 (15), 2057-2060.

Timor M. 2011. Analitik Hiyerarşi Prosesi, Türkmen Kitapevi, İstanbul.

TOB, 2019. Ürün Masaları Kuru Fasulye Bülteni, http://www.tarimorman.gov.tr. [Erişim Tarihi: 28.03 2023].

TÜİK. 2022. Bitkisel Üretim İstatistikleri. http://www.tuik. gov.tr/PreÇizelge. [Erişim Tarihi: 11 Kasım 2022].

Vargas LG. 1990. Analitik hiyerarşi sürecine ve uygulamalarına genel bir bakış. AvrupaYöneylem Araştırması Dergisi, cilt. 48: s. 2−8.

Yamane T. 1967. Elementary Sampling Theory Prentice Inc, Englewood Cliffs. NS, USA, 1, 371-390.

Yaralıoğlu K., 2001, Performans değerlendirmede analitik hiyerarşi proses, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16 (1), 129-142, İzmir Yener, A. 2017. Konya İlinde Süt Sığırcılığı Yapan Aile İşletmelerinde Yeniliklerin Benimsenmesi ve Yayılmasına Etki Eden Faktörler. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Published

30.05.2023

How to Cite

Çiftci, F., Oğuz, C., & Çiftci, İsmail. (2023). Determination of Factors Affecting the Dry Bean Production Decision of Farmers in Konya; The Case of Cumra District . Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 11(5), 925–932. https://doi.org/10.24925/turjaf.v11i5.925-932.6019

Issue

Section

Research Paper