Social Security of Agricultural Workers in France and Türkiye

Authors

DOI:

https://doi.org/10.24925/turjaf.v11i11.2194-2200.6424

Keywords:

Agriculture , France , Türkiye , Social security , Agricultural workers

Abstract

Agricultural production is carried out under natural conditions and depends on the conditions of the seasons. For this reason, the agricultural sector is inherently a sector with high levels of dangerous and physical risks. Workers in the agricultural sector are exposed to dangerous and physical risks during their activities and may also be excluded from social protection. As in other sectors, agricultural workers and their dependent families should also benefit from social protection. In the world, social security first emerged in the industrial sector and then started to be implemented in the service and agricultural sectors. The United States of America was the first country to support social security with a law in 1935, and although the first version of the law excluded the agricultural sector, the agricultural sector was included in social security with new regulations made in the law over time. This study analyses how social security is provided in the agricultural sector in France and Turkey by using laws and findings from the literature. France is one of the leading agricultural producers in the European Union and has comprehensive social security arrangements for the agricultural sector. To ensure social security in the agricultural sector, an agricultural social protection system is used. This system operates under the joint supervision of the ministries of agriculture, economy, finance and development. In Turkey, various arrangements have been made over the years to include the agricultural sector in social security. However, a compulsory social security system that fully covers the agricultural sector could not be established in all periods of regulation.

References

Akkaya Y. 2000. Sosyal Güvenlik Tarihi Üzerine Notlar. Toplum ve Hekim, Panel. Cilt 15, Sayı 2.

Akpınar T. 2008. Türkiye’deki Tarım Sektörünün Sosyal Güvenlik Sorunlarına Avrupa Birliği ile Uyum Ekseninde Çözüm Önerileri. Doktora Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ.

Akpınar T. 2009. Avrupa Birliği Ekseninde Türkiye’de Tarım Sektöründe Sosyal Güvenlik ve Sorunları. Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Metinleri, Tekirdağ.

Altmeyer A. 1940. Social Security in relatıon to Agrıculture and Rural Area. file:///C:/Users/User/Desktop/Amerika/v3n7p3.pdf (Erişim 20 Ağustos 2022)

Anonim. 2022. Tarımda sosyal güvenlik ve ilgili mevzuatlar. https://personel.omu.edu.tr/docs/ders_dokumanlari/867_447 03_345.pptx (Erişim 11 Ağustos 2022)

Anonim. 2023. Fransa Ülke Profili. https://ticaret.gov.tr/ data/5f3b96e213b876ea88e4ca0c/ Fransa%20%C3%9Clke% 20Profili%202023.pdf (Erişim 28 Ekim 2023)

Anonymous. 2022a. Code Rural et de la Pêche Maritime. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT 000006071367/LEGISCTA000006138364/#LEGISCTA000 006138364 (Erişim 17 Ağustos 2022)

Anonymous. 2022b. The French Social Protection Scheme for Self-employed Workers in the Agricultural Professions. https://www.cleiss.fr/docs/regimes/ regime_france_agricole_ non-salaries_en.html (Erişim 18 Ağustos 2022)

Anonymous. 2022c. The French Social Protection Scheme for Salaired Workers in the Agricultural Professions. https://www.cleiss.fr/docs/regimes/ regime_france_agricole_salaries_en.html#introduction (Erişim 18 Ağustos 2022)

Anonymous. 2022d. Social Insurance for Occupational Risks in France. https://en.inrs.fr/prevention-in-france/socialinsurance-for -occupational-risks-in-France.html (Erişim 15 Ağustos 2022)

Anonymous. 2022e. Les Statistiques de la MSA la Securite Sociale Agricole. https://statistiques.msa.fr/qui-sommes-nous/. (Erişim 16 Ağustos 2022)

Anonymous. 2023. La MSA : une organisation démocratique et représentative. https://www.msa.fr/lfp/web/msa/identite/le-mutualisme. (Erişim 05 Temmuz 2023)

Bonilla-Garcia A, Gruat J. 2003. Social Protection: A Life Cycle Continuum Investment for Social Justice, Poverty Reduction and Sustainable Development. Social Protection Sector, ILO, Geneva.

ILO. 2000. International Labour Organization. https://www.ilo.org/ public/english/standards/relm/ ilc/ilc 88/rep-vi-1.htm#2.2 (Erişim 08 Ağustos 2022)

ILO. 2019. Extension of Social Security to Workers in Informal Employment in the Asean Region. https://www.ilo.org/asia/publications/WCMS_735512/lang--en/index.htm (Erişim 28 Ekim 2023)

ILO. 2022a. Intervention Model: For extending social protection to migrant seasonal agricultural workers. https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/publications/ WCMS_836459/lang--en/index.htm (Erişim 28 Ekim 2023)

ILO. 2022b. ILO Safety and Health in Agriculture Convention. https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C184. (Erişim 28 Ekim 2023)

Kaya İÇ, Gün S. 2018. Kuzey Amerika ve Türkiye’de Tarımsal İş Hukuku. Turkish Journal of Agriculture – Food Science and Technology, 6(8): 1058-1065.

Patır E. 2021. Tarım Alanında Çalışanların Sosyal Güvenliği. Yüksek Lisans Tezi, Yaşar Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İzmir.

Resmi Gazete, 1964. Sosyal Sigortalar Kanunu. Sayı: 11766.

Resmi Gazete, 1983a. Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu. Sayı: 18197.

Resmi Gazete, 1983b. Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu. Sayı: 18197.

Resmi Gazete. 2003. İş Kanunu. Sayı: 25134.

Resmi Gazete. 2006. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu. Sayı: 26200.

Roudot A, Rosay G. 2020. MSA, The French Agricultural Social Protection Scheme. Ubezpieczenia w Rolnictwie – Materiały i Studia, 2(74)/2020, s. 329–357, DOI: 10.48058/urms/ 74.2020.10.

Temir M. 2020. Türk İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Türk İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Tarımda Çalışanlar. Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı, Ankara Üniversitesi, Ankara.

Uzundumlu AS. 2012. AB Ülkeleri İle Türkiye Tarımsal Yapısının Karşılaştırılması. Alınteri, S.23(B), s.68. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/26300 (Erişim 28 Ekim 2023)

Yenihan B. 2017. Bir Sosyal Politika Aracı Olarak Sosyal Güvenlik: Dünya’da ve Türkiye’de Gelişimi Üzerine Bir İnceleme. Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt: 15, Sayı / N: 30, ss:177-196, 2017.

Yılmaz A. 2004. Tahsis Mevzuatı İşlemleri. SSK Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü, SSK Yayıncılık, Ankara, s.391.

Downloads

Published

27.11.2023

How to Cite

Balcı, D., & Gün, S. (2023). Social Security of Agricultural Workers in France and Türkiye. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 11(11), 2194–2200. https://doi.org/10.24925/turjaf.v11i11.2194-2200.6424

Issue

Section

Review Articles