Balık Tüketim Eğilimleri, Sinop İli Örneği

Şennan Yücel, Birol Baki, Bünyamin Küçükkoşker

Abstract


Çalışmada Türkiye ve Karadeniz Bölgesinin önemli balıkçılık yerlerinden olan Sinop il merkezinde balık tüketim tercihlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın özelliği gereği iadesiz seçim gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın birincil verilerini, anket yoluyla elde edilen veriler oluşturmuştur. Verilerin analizinde; betimletici istatistikler, ki-kare uyum testi ve regrasyon analizinden yararlanılmıştır. Araştırmada denek sayısını belirlemek için; n=Npqta2/[(N-1)d2+ pqta2] formülünden yararlanılmıştır Katılımcılardan %58’i balıketinin sağlıklı olduğunu belirtmiştir. En çok tükettikleri etin balıketi olduğunu belirtenlerin oranı sadece %21’dir. Deneklerin tamamına yakını (%94) balığı taze olarak tüketmeyi tercih etmektedir. Haftada en az bir kez balık tüketenlerin oranı sadece %2 iken, en yüksek oran (%48) on beş günde bir tüketimdedir. Deneklerin yarısına yakını (%45) balıketini ızgarada pişirerek tüketmeyi tercih etmektedir. Balıketi tüketenlerin %90’ı deniz balığını tercih ederken, %71’i balık satış yerlerinin bir arada olmasını istemektedirler. Ayrıca deneklerin %49’u balık sakladıklarını belirtmiş ve balık saklayanların %82’isi soğuk muhafaza, %16’sı tuzlama ile balık saklamayı tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Soğuk muhafaza yoluyla balık saklayanların %74’ünün geliri 3000 TL ve üzeri gelir seviyesine sahiptir. Tuzlama yoluyla balık saklayanların her gelir grubuna dağılmış olması, yöredeki kadim kültürden kaynaklandığını söyleyebiliriz.

Keywords


Sinop; Aquatic food; Fish consumption; Consumption preferences; Consumption quantities

Full Text:

PDF (Türkçe)


DOI: https://doi.org/10.24925/turjaf.v8i5.1053-1057.3249

 Creative Commons License
This work is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License

ISSN: 2148-127X

Turkish JAF Sci.Tech.

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology (TURJAF) is indexed by the following national and international scientific indexing services: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Our Journals

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology

International Journal of Poultry - Ornamental Birds Science and Technology

Turkish Research Journal of Academic Social Science

Turkish Research Journal of Academic Technical Science

Turkish Research Journal of Academic Health and Medical Sciences

Our congresses

International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress (TARGID)

International Congress of the Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology (TURJAF)

Our Youtube Channel

TURAS TV

Our Books

Our Scientific Books

About Us

The Turkish Science and Technology Publishing (TURSTEP) is an online and open-access platform to publish recent research and articles of scholars worldwide. Founded in 2013 and based in Turkey, the TURSTEP as a platform for academics, educators, scholars, and students from Turkey and around the world, to connect with one another. The TURSTEP disseminates research that is proven or predicted to be of significant influence for the general public.

       

Contact Us

Please send all inquiries to the email:

teditor@agrifoodscience.com

Business Adress

Eğriköprü mh. Pilot Kaya İstektepe Cad. 9/1 BLOK Daire 7, 58050 Merkaz/Sivas, Turkey